Prezentare generală

 

Comuna Pîncesti cu o populație actuală de peste 4500 de locuitori, ocupă în spațiul geografic moldovenesc extremitatea nord-vestică a Colinelor Tutovei, situată pe cursul unei vai formată de un fir de apă care o străbate de la nord la sud. Extremitatea vestică a comunei o formează râul Siret. 

 

În cadrul județului, comuna ocupă o poziție central sudică, având ca vecini:

  • la nord: comuna Parincea 
  • la sud:  comuna Orbeni
  • la nord-est: comuna Vultureni
  • la est: comuna Gaiceana
  • la sud-est: comuna Corbasca 
  • la sud-vest: comunele Pârava și Răcăciuni
  • la est-nord-est: comuna Horgești

 

 

Centrul administrativ al comunei Pîncești este satul Pîncești situat la o distanță de 36 km, de municipiul Bacău.

Configurația actuală a comunei Pîncești datează din anul 1968, luând naștere prin unificarea fostelor comune Pîncești și Petrești. Se știe că cele două comune au mai fost unite de mai multe ori în decursul timpului.

 

Sate componente

Pincesti 

Centru administrativ și politic este cel mai vechi atestat documentar și cel mai puternic din punct de vedere economic. Descoperirile arheologice făcute pe teritoriul satului și în împrejurimi , dovedesc existența înca de timpuriu a unei importante activități economice.

Documentar, satul este atestat din anul 1490 printr-un act emis de domnitorul Ștefan cel Mare, satul aparținând mai multor familii boierești precum și Mănăstirii Precista din Târgu Ocna.

 

Dienet 

Sat de legumicultori, așezat pe malul stâng a râului Siret. Este atestat documentar din anul 1490 prin același act emis de Ștefan cel Mare, în care se pomenește la gura pârâului Dienet existența unei mănăstiri. Satul Dienet cuprinde și cătunul Dienet deal așezat așa cum arată și numele pe un vârf de deal, din care oamenii au coborât în lunca roditoare a Siretului ocupându-se cu legumicultura.

 

Peterești

Al doilea sat ca importanță a comunei, cu vechime mult mai mare decât atestarea sa documentară (sec. XIX) lucru demonstrat în continuare de urmele de viață materială descoperite aici. A aparținut mai multor familii boierești: Sturza, Vidrascu, Zanfirescu. A fost centru administrativ al comunei cu același nume până în anul 1968.

 

Soci 

Este așezat în extremitatea nordică a comunei, face parte din fosta comună Petrești. Este un sat cu rezonanță istorică, localnicii spun că adevaratul loc al bătăliei lui Ștefan cel Mare cu Radu cel Frumos este aici. De remarcat prezența pe teritoriul satului a unei biserici vechi datând din anul 1785 construită din lemn masiv de stejar, care în urma incendiului din anul 2000 a ars complet ea fiind refacuta din temelii din aceleasi materiale, păstrând aceeași arhitectură.

 

Fulgeriș

Este mult mai nou decât celelalte sate, al carui locuitori probabil nomazi în treacăt s-au așezat într-un luminiș de pădure devenind sedentari și întemeind satul actual, de la locul unde s-au așezat vine și denumirea satului.

 

Celelalte sate Moțoc, Fundu-Vaii, Chilia-Benei sunt sate mici fără importanță economică. În legătură cu originea satului Chilia-Benei există o legendă, după care pe aceste locuri s-ar fi așezat o schivnică pe nume de Bena, care locuia într-o chilie retrasă undeva la marginea pădurii. Chilia și Bena au numele actual al satului. Inițial au existat doua sate cu același nume unul de nord și unul de sud.

Înapoi